Jag är vad jag är och det är helt okej.

Med lite medvetenhet och öppna ögon kan vi faktiskt märka att det börjar bli en mer öppen stämning och att vi försöker fylla våra liv utefter våra egna önskningar. Dock är det mycket som lever kvar i någon typ av “är jag nog bra för alla andra” mentalitet.

Jag kan givetvis bara utgå från mitt eget beteende och där är jag medveten att jag lagt stor vikt i hur andra ska uppfatta mig. Jag har helt enkelt anpassat mig. För vem då? Om jag känner för att gå omkring i en telletubbiesdräkt men anpassar mig och går omkring i jeans, vem blir mer lycklig?

Jag är vad jag är och det är helt okej.

Det är mer än okej, det är ju genialt! Jag vet att du och jag är bäst när vi är vårt eget koncept! Gör det du vill göra, fyll ditt liv med skôj och visa medmänsklighet till andra koncept. För det finns ju inga rätt eller fel, bara olika uppfattningar.

Nu ska mitt koncept fixa lite småsaker inför det nya äventyret.